25

گارانتی رایگان مجتمع های نوساز

در این طرح شرکت دیرمان آرا مجتمع های مسکونی نوساز را به مدت 1 سال گارانتی می نماید. این گارانتی شامل خدمات مدیریت می باشد که به طور رایگان در اختیار ساختمان قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید
24

هفته نامه دیرمان

بیشتر بخوانید
5

بسته های مشاوره ای دیرمان

بیشتر بخوانید
  • 25
  • 24
  • 5